Actueel

We blijven dus nog een tijdje in ons 'kot'

 

De mens is een sociaal wezen. We hebben allen een fundamentele behoefte aan verbondenheid. Meer dan we het soms (willen) beseffen. Deze behoefte wordt in tijden van Corona sterk op de proef gesteld.

 

Of we nu op ons eentje thuis zijn, of met de partner, of met ons gezin, onze manieren van omgaan met elkaar en de contacten met onze netwerken zijn de laatste weken flink dooreengeschud. De dagelijkse structuur die velen onder ons gewend waren is  op bruuske wijze overhoop gegooid.

En de dagen, die kunnen soms heel lang gaan duren. Om, voor sommigen, van de nachten nog niet te spreken.

 

Kant en klare oplossingen bestaan niet

Mensen trachten nieuwe manieren te vinden om de tijd wat kleur te geven. Soms lukt dat, soms gaat dat helemaal niet.

Want we hebben ons hier helemaal niet kunnen op voorbereiden. En zelfs hadden we die kans gekregen, nog zou het niet (altijd) makkelijk zijn.

De ene persoon is ook de andere niet. We reageren allemaal verschillend op wat er tijdens ons leven op ons afkomt. Wat de ene helpt past voor de ander helemaal niet. En de ene persoon is veerkrachtiger dan de ander. Dat is nu eenmaal zo. En als we ons even wat minder goed voelen, even de draad kwijt zijn, hoeven we ons hierover helemaal niet schuldig te voelen. We zijn immers allen mensen, met ons levensverhaal, onze twijfels, angsten, sterktes en onvolkomenheden. Laten we deze gedachte alvast meenemen op beproevende momenten.

 

Valkuilen en handgrepen

Waar het vinden van toepasbare systemen maatwerk is, toch bestaan er een aantal 'gulden regels' waar we allen baat kunnen bij hebben.

Twee daarvan willen we hier belichten.

Allereerst zijn we geconfronteerd met dagen die sterk op elkaar kunnen beginnen lijken. Onze dagelijkse structuur van opstaan, eten, klusjes doen, ontspanning en slapengaan wordt minder strak. Er is in vele gevallen ook minder 'moeten' gemoeid met onze dagindeling.  Misschien doen we allerlei dingen kriskras door elkaar en krijgen we het gevoel dat we niets echt tot een einde brengen. Misschien bewegen we veel minder dan wenselijk, gewoon omdat we geen concreet doel hebben om in actie te komen. Misschien zijn we minder moe en gaan we later slapen. Misschien eten we we wat meer en op andere momenten dan we gewoon zijn. Misschien slapen we slechter omdat we met een volle buik in bed kruipen. Misschien dwalen er vele ongewenste gedachten in ons hoofd rond overdag en nog meer wanneer we rustig willen indommelen. Misschien nemen we de vermoeidheid van een onrustige nacht mee naar de volgende dag en wordt ons ritme nog meer verstoord.

Als we deze cirkels enigszins kunnen doorbreken zetten we alvast een stap naar verbetering.

 

Structuur is een handvat

Het is, zoals voor dit Corona tijdperk, en eigenlijk zelfs nog belangrijker nu om een zekere structuur uit te tekenen in het leven van elke dag. Structuur biedt houvast en creërt concrete doelen. En doelen, die zijn belangrijk om te kunnen naar streven. Het geeft ons wat meer zin om op te staan en aan de slag te gaan.

Enkele tips:

 • maak een lijstje van taken waarvan je de volgende dag(en) werk wil maken
 • maak je opdrachten haalbaar: hou je in dat lijstje bij kleine opdrachten; de grote kan je opsplitsen, misschien over verschillende dagen
 • probeer je in te beelden hoeveel tijd je ongeveer zal nodig hebben en duid aan wat je op welk tijdstip zal doen
 • bouw afgebakende ontspanningsmomenten in van een half uur tot een uur; het is belangrijk dat inspanning en ontspanning niet door elkaar lopen.
 • ontspannen betekent niet noodzakelijk in de sofa gaan liggen of een filmpje bekijken, probeer ook te ontspannen door te wandelen, of eenvoudige en haalbare lichaamsoefeningen te doen
 • probeer elke avond op een vast uur te gaan slapen; ben je verleid tot het bekijken van een film die weer eens heel laat begint, neem hem op en bekijk hem op een andere avond
 • zet je wekker voor je gaat slapen en probeer elke dag (ongeveer) op hetzelfde uur op te staan
 • plan je dag op basis van het lijstje dat je de dag ervoor hebt klaargemaakt
 • blijf niet in slobber- of nachtkledij rondlopen overdag, verzorg je net zoals je zou buitengaan
 • schrap elk opdrachtje dat je hebt afgerond, dat geeft voldoening!

 

Piekeren lost niets op en maakt je alleen maar moe(deloos)

We denken allemaal na, over allerlei dingen, en soms ook voor het slapengaan. Dat is heel natuurlijk en uiteraard ook nuttig. Maar soms kunnen we ook aan het piekeren gaan. En waar ligt het verschil? Op de website van Fit in je hoofd vinden we een eenvoudige definitie: 'Iemand die piekert denkt voortdurend aan negatieve dingen en problemen zonder dat hij daarbij tot een oplossing of beslissing komt. Hij denkt dus voortdurend in cirkels. Hij maalt maar door.'. Herkenbaar?

Piekeren levert weinig of niets op. Integendeel: men verliest er veel energie door. De ruimte in je  werkgeheugen wordt erdoor voor een stuk in beslag genomen en reduceert de capaciteit die je nodig hebt om binnenkomende informatie te verwerken. Piekeren beïnvloedt bovendien ook de gevoelens (je wordt onzeker, angstig, bedroefd) en het handelen (je komt maar niet tot een actie). Dat kan ertoe leiden dat iemand gaat piekeren over de gevolgen van het piekeren (over de negatieve gevoelens en over de inactiviteit). Op die manier belandt men in een vicieuze cirkel.

Piekeren stoppen is niet makkelijk. Als je jezelf wil verplichten niet aan iets te denken zal je het in vele gevallen net wel doen.

Enkele tips:

 • Weet dat piekeren vaak automatisch begint. Piekeren sluipt als het ware bij je binnen en dikwijls besef je het niet onmiddellijk
 • Stoppen met piekeren kan pas beginnen wanneer je je ervan bewust bent dus probeer zoveel mogelijk alert te zijn waarover je aan het denken bent en hoe je aan het denken bent
 • Probeer negatieve gedachten, wanneer je je hierop betrapt, onmiddellijk te vervangen door een aangename gedachte 'in je hoofd te duwen': doorbreek de eindeloze cirkel voordat hij eén keer rond is
 • Installeer een moment waarop je jezelf toelaat over moeilijke dingen te denken. Bepaal dit op voorhand met een maximum van 15 minuten. Bepaal ook een plaats waar je dat mag doen. Die gekozen plaats mag niet je slaapkamer zijn of een plaats waar je graag ontspant.
 • Probeer jezelf af te leiden door een fysieke inspanning te doen. Wandelen of fietsen helpt echt. Ook kleine haalbare bewegingen die je aankan. Rek bijvoorbeeld eens je armen en benen, maak je nek losser door hem heen en weer te draaien. Ann en Ingrid van onze sportdienst kunnen je ook tips geven!
 • Als je je bed inkruipt, maak voor jezelf een oefening: hoe je dag ook geweest is, probeer drie dingen te vinden die je waardevol hebt gevonden, hoe onbenullig ze ook lijken. Probeer dan nog drie dingen te vinden waar je in het algemeen dankbaar voor bent. Zo vorm je een mentale 'barrière' voor insluipende negatieve gedachten.
 • Leg een notaboekje en balpen op verschillende plaatsen in je woning, en zeker op je nachtkastje. Raak je niet van terugkerende gedachten en 'moeilijk ontwarbare knopen' af, schrijf ze onmiddellijk op in het notaboekje dat dichtbij je ligt. Zo kan je ook de cirkel doorbreken gezien je gedachten buiten je hoofd zijn geplaatst en op een ander moment kunnen worden bekeken en aangepakt.
 • Specifiek voor deze Corona tijden: dit virus is niet zoals een wagen die je ziet aankomen en waarvoor je even op het voetpad blijft staan tot je hem met je eigen ogen ziet voorbijrijden. Je kan het bestempelen als een onzichtbare en ongrijpbare dreiging. Je hebt daar weinig of geen 'controlegevoel' bij.  Velen proberen dit te counteren door zoveel mogelijk up-to-date te blijven via allerhande nieuwsberichten op verschillende mediakanalen om enigszins greep te krijgen op wat er gebeurt. En dat kan een niet-aflatende bezorgdheid tot gevolg hebben. Probeer op een vast moment per dag naar één of twee van de nieuwsberichten te kijken of te luisteren. Meer dan dit zal je brein enkel maar belasten en je angstgevoelens versterken.

  

Er is uiteraard is er nog veel meer over deze zaken te vertellen, maar we hopen dat dit alvast bruikbaar kan zijn voor iedereen die het nu of in het algemeen wat moeilijk heeft.

Weet ook dat je de teamleden van het BOp tijdens de werkuren kan bereiken via de gebruikelijke e-mailadressen en telefoonnummers (die worden doorgeschakeld). Onderaan geven we je nog contactgegevens voor specifieke situaties.

 

In naam van alle BOp medewerkers: stel het goed in je 'kot', wees niet te streng voor jezelf en hopelijk tot gauw!

 

Inge Janssens

 

 

HET AANBOD VAN ELDER EN brOes

Elder biedt je een luisterend oor en advies over hoe om te gaan met de huidige maatregelen. Is het voor jou moeilijker om sociale contacten te onderhouden? Voel je je eenzaam? Maak je je zorgen over iemand die mogelijk geïsoleerd geraakt?

Bel dan naar 02 511 06 60 (CGG Brussel, deelwerking Kruidtuin) en vraag naar een medewerker van Elder. Momenteel werken zij van thuis uit. Indien niemand beschikbaar is mag je jouw gegevens achterlaten en je zal worden teruggebeld. Je kan ook een e-mail sturen.

 

Gaat het specifiek om iemand met dementie?

Dan kan je terecht bij het expertisecentrum dementie brOes. Met al je vragen, zowel voor thuis als in woonzorgcentra kan je brOes contacteren op 02 778 01 70. Mailen kan naar broes@dementie.be.

Je kan ook veel informatie vinden op de websites www.dementie.be/coronavirus waar alle expertisecentra hun krachten bundelen om jou op de hoogte te houden en tips te geven.