Corona

Een nieuwe maar veilige start voor het BOp

Vanaf 1 september mogen we weer meer en dat is fijn, ook binnenshuis.Het basisprincipe is en blijft dat je deelneemt op eigen verantwoordelijkheid. Hierover lees je alles in het charter van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis en contacteer de huisarts. We vragen uitdrukkelijk
aan de deelnemers – al dan niet gevaccineerd – om niet op te dagen als ze zich ziek voelen en er sprake is van de gekende symptomen.
Cash betalen kan opnieuw, via het onthaal van het BOp.

Hou er rekening mee dat er voor elke activiteit bijkomende regels kunnen gelden.
Verwittig op voorhand als je na inschrijving toch niet kan komen. Dan kunnen we iemand anders met jouw vrijgekomen plaats plezier doen.
 Verder gelden de gekende maatregelen van basishygiëne, afstand houden, mondkapje … en blijven we de instructies van de – lokale – overheden opvolgen.


Geniet van onze activiteiten in alle veiligheid, zodat we met zijn allen gezond blijven. Je laten vaccineren helpt daarbij zeker