Digi-Taal: Veiligheid & Privacy op het internet en sociale media (voordracht)

cursussen

Leren omgaan met de digitale wereld!

Niet altijd evident, zeker vanaf een bepaalde leeftijd! Het BOp wil dat iedereen met de tijd en de snel evoluerende technologie mee is. Daarom organiseren wij korte infosessies rond bepaalde onderwerpen waar u graag wat meer wil over leren of weten. Experten van Seniornet Vlaanderen leren u op een rustig tempo de nieuwste technologieën te gebruiken en proberen uw vragen gepast te beantwoorden.

Veiligheid & Privacy op internet en sociale media (voordracht)
Dinsdag 17 oktober 2017
Onze private gegevens dienen we te beschermen op een veilige manier. Wat dat juist betekent en hoe dat moet gebeuren wordt vastgelegd in wetteksten, maar in deze geglobaliseerde wereld worden die wetteksten vaak niet overal op dezelfde manier geïnterpreteerd met soms verstrekkende gevolgen. In deze voordracht staan we stil bij de veiligheidsaspecten van internet, e-mail, sociale media en dit zowel op uw laptop of pc. Wat je er op zet blijft wel je eigen verantwoordelijkheid maar je krijgt een beter zicht op eventuele gevolgen.

Info voor de cursist: Vereiste voorkennis: basiskennis van pc en internet!
Eigen laptop zeker meebrengen.

 

Eerstvolgende Data

Reserveren op aanvraag.
02 210 04 77

info@bop.brussels

site