Ontmoetings FESTIVAL de rencontre: 'Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn'.

welzijn

Brusano en BruZEL zijn twee centrale actoren in de Brusselse eerstelijnszorg.

Deze bicommunautaire en Vlaams-Brusselse organisaties zorgen voor verbinding tussen burgers en actoren in de eerste lijn en tussen de eerstelijnsorganisaties onderling. Met een werkgroep, waar ook het BOp actief deel van uitmaakt, wordt een tweetalig ontmoetingsfestival georganiseerd in Muntpunt waar burgers, zorgverleners en beleidsmakers met elkaar in contact kunnen komen.

Deze ontmoetingsdag heeft het stimuleren van de persoonlijke autonomie als belangrijkste doel. Personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een forum om hun ervaringen te delen. Via infostands, conversatietafels en andere activiteiten komen burgers, zorg en beleid dichter bij elkaar.

Kom gerust langs en neem deel!

Meer informatie over het verloop van het ontmoetingsfestival vind je op www.huisvoorgezondheid.be/bruzel/ontmoetingsfestival.

Van 10 uur tot 16 uur in Muntpunt. Gratis, zonder inschrijving.

Eerstvolgende Data

Reserveren op aanvraag.
02 210 04 77

info@bop.brussels

site