14.02.21

Informatie over vaccinatie tegen COVID-19

Vaccinatie personeel in Vlaams erkende instellingen
De Vlaamse Gemeenschap en eerstelijnszone BruZEL staan in voor de vaccinatie van personeelsleden van Vlaams erkende instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de beroepsgroepen in aanmerking komen voor vaccinatie. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) volgt dit, samen met de eerstelijnszone BruZEL, van dichtbij op om jullie zo goed mogelijk te kunnen informeren.

Vaccinatie Brusselse bevolking
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) organiseert de vaccinatie van de Brusselse bevolking. De VGC en BruZEL werken mee aan de communicatie: we willen zoveel mogelijk Brusselaars informeren, sensibiliseren en aanmoedigen om zich te laten vaccineren.

Volgorde van vaccineren
Er zijn nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra werden eerst gevaccineerd.

Momenteel zitten we in fase 1a. In februari start de vaccinatie van het personeel in de eerstelijnszorg (zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen). Zij krijgen hun vaccin in de eerste vaccinatiepunten die in Brussel geopend worden, waaronder Pacheco.

Daarna (vermoedelijk begin maart, onder voorbehoud van aantal geleverde en beschikbare vaccins) start de vaccinatie van het zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen.

 

Daarna (begin maart, afhankelijk van de levering van de vaccins) volgt fase 1b voor:

  • mensen ouder dan 65
  • risicopatiënten met een onderliggende aandoening

 

In de laatste fase (fase 2) komt de rest van de bevolking aan de beurt, iedereen ouder dan 18.

De vaccinatiestrategie is afhankelijk van de levering van de vaccins.

Groepsimmuniteit en gezondheidsmaatregelen
Een vaccin beschermt alleen het individu, de persoon die gevaccineerd is. Maar als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een hele gemeenschap beschermd. Want als u zich laat vaccineren, bouwt u mee aan groepsimmuniteit.  Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe groter die groepsimmuniteit tegen het coronavirus wordt. Zo krijgt het virus het een pak lastiger om zich verder te verspreiden. Iedere persoon met immuniteit werpt als het ware een dam op tegen het virus.

 

Belangrijk: het is niet omdat u gevaccineerd bent, dat u plots weer alles mag en kan. Gevaccineerde personen moeten de gezondheidsmaatregelen blijven naleven tot we groepsimmuniteit bereikt hebben.

 

Betrouwbare bronnen over vaccinatie tegen COVID-19
Een selectie van relevante overheidswebsites.

 

Andere nuttige bronnen

Deze websites worden regelmatig bijgewerkt met de laatste info over de coronavaccinatie. De strategie, tijdslijn, criteria zijn in België overal hetzelfde. Toch kunnen er wel verschillen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de uitvoering en de praktische organisatie.

 

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we ons oude leven weer kunnen oppikken, stukje bij beetje.

 

Deze mail kwam tot stand in samenwerking met:

Missie & Visie - Huis voor Gezondheid

 

Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel

T +32 (0)2 563 03 73

welzijn.gezondheid@vgc.be

www.vgc.be