Jaarverslag

Met evenveel trots als genoegen presenteren we u ons jaarverslag 2019.

Het is – alweer – een lijvig document geworden. Dat komt simpelweg door de veelheid aan activiteiten en initiatieven die in 2019 werden georganiseerd en plaatsvonden. Dit jaarverslag is daar de schriftelijke neerslag van, een staalkaart van de werking zoals die vorig jaar werd ontwikkeld.

Eind 2019 bevindt het Brussels Ouderenplatform zich op een kruispunt. Gedurende het werkjaar loopt in het BOp het reorganisatietraject waartoe in 2018 was besloten. Onze cultuur, onze missie, visie en waarden – onze fundamenten dus – werden aan een kritisch onderzoek onderworpen, bijgeschaafd, geactualiseerd en vastgelegd voor de komende periode. Hierop bouwen we onze constructie, onze structuur. Een nieuw organogram, ook. Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap. We lichten alvast een tip van de sluier in dit jaarverslag.

Veel leesplezier toegewenst.

Het BOp-team