Jaarverslag

Met evenveel trots als genoegen presenteren we u ons jaarverslag 2018.

Het is – alweer – een lijvig document geworden. Dat komt simpelweg door de veelheid aan activiteiten en initiatieven die in 2018 werden georganiseerd en plaatsvonden. Dit jaarverslag is daar de schriftelijke neerslag van, een staalkaart van de werking zoals die vorig jaar werd ontwikkeld.

Daarnaast was 2018 voor het Brussels Ouderenplatform een jaar van voortschrijdend inzicht, zoals elk jaar overigens behoort te zijn. Want het gaat natuurlijk niet enkel over het in stand houden en uitbreiden van een regulier aanbod. Het gaat ons ook om een permanente zoektocht naar methoden en structuren om aan de noden en verwachtingen van de Brusselse oudere in al zijn of haar facetten tegemoet te kunnen komen. Dit kunnen – en willen – we niet alleen doen, maar in maximale samenwerking met alle partners die ons doelpubliek een warm hart toe dragen.

Het spreekt ook voor zich dat we dit op de best mogelijke manier willen doen en dat alles voor verbetering vatbaar is. En dus werd op het interne niveau een proces opgestart die onze organisatie moet stroomlijnen en optimaliseren. Het relaas van dit traject vindt u ook doorheen deze kroniek van het voorbije werkjaar.

Alvast veel leesplezier toegewenst.

Het BOp-team