Eksteroog: Dagje Zee

sport

Met gids Pierre Vandevelde.

Vertrek: Loketten Centraal Station Brussel om 8.30u (ticket vooraf te nemen!)

Wandelleider: Cecilia Plaizier (0485 43 19 79 of 02 241 91 37)

Eksteroog is een leuke wandelgroep met gemotiveerde wandelaars. Iedereen kan zeker mee, vermits het tempo voor elke wandelaar van toepassing is.

De tochtleider begeleidt de tochten die hij/zij heeft voorbereid: de telefoonnummers en/of gsm-nummers enkel te gebruiken ivm de wandelingen.

Steeds vertrek en terugkeer op dezelfde plaats.

Flesje water mee te nemen bij elke tocht. Bij extreme hitte gaat de wandeling niet door.

Nieuwe leden: De eerste keer wandelt men gratis mee. Vanaf de 2de keer betaalt men. De prijs is € 10/persoon en € 15/koppel voor het ganse jaar. De bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer.

Lidgeld 2021 - 2022: Gelieve de som te storten na de 1ste (gratis) wandeling op rekeningnummer BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform met vermelding ‘wandeltochten Eksteroog 2021’. Elke deelnemer is verzekerd tegen ongevallen.

Inlichtingen: Ann Derkinderen, tel. 02 210 04 64 
of ann.derkinderen@bop.brussels

 

Eerstvolgende Data

Lokettenhal Centraal Station Brussel
per koppel / per jaar (1ste keer is gratis): €15
per persoon / per jaar (1ste keer is gratis): €10