Wat doen we ?

Missie - Visie - Waarden

Missie

 • Het BOp is een open huis waar iedereen terecht kan met vragen over ouder worden en zijn en waar Brusselse ouderen hun talent kunnen verzilveren.
 • Het BOp stimuleert en creëert sociale en culturele participatie, in de meest diverse vormen.
 • Het BOp bevordert het sociaal contact tussen Brusselse ouderen door hen te verbinden rond gemeenschappelijke interesses en noden.
 • Het BOp draagt bij tot de positieve beeldvorming van Brusselse ouderen en vertolkt hun stem op maatschappelijk vlak en naar het beleid toe.
 • Het BOp zet maximaal in op samenwerking met partners.


Visie en ambitie

 • Het BOp is ingebed in Brussel. De verscheidenheid van de specifieke Brusselse context is voor het BOp een vanzelfsprekendheid en een meerwaarde. De diversiteit van Brussel zien we als een bron van inspiratie.
 • Het BOp kijkt naar de Brusselse oudere in zijn totaliteit. Alle aspecten van het leven zijn belangrijk en krijgen hun plaats.
 • Het Nederlands is voor ons een taal die verbindt en niet uitsluit. Elke Brusselse oudere is welkom, ongeacht afkomst, sociale achtergrond of levensbeschouwing. We spreken Nederlands en - als het kan - andere talen wanneer het helpt om zich thuis te voelen.
 • Het BOp realiseert een kwaliteitsvolle tijdsbesteding voor en met alle Brusselse ouderen en versterkt hun sociaal netwerk. We maken gebruik van het rijke potentieel van de Brusselse ouderen en hebben aandacht voor kwetsbare groepen.
 • Ouderen zijn een belangrijk deel van de Brusselse samenleving en dus spreekt het voor zich dat de stem van de ouderen gehoord wordt. Het BOp maakt werk van actieve inspraak van ouderen in het Brusselse beleid.
 • Samen staan we sterk. Het BOp werkt zo veel mogelijk samen met andere organisaties en kijkt permanent naar mogelijkheden om zijn netwerk te vergroten. We stimuleren andere organisaties om ook ouderen in hun werking en in het leven in de stad te betrekken.

 

Waarden

Professionaliteit

 • We zijn bekwaam en deskundig.
 • We streven naar kwaliteit in alles wat we doen.
 • We zijn verantwoordelijk voor het resultaat van ons werk.
 • We scholen ons permanent bij en geven kennis door.
 • We zijn een voorbeeld voor andere organisaties.

Vernieuwing

 • We nemen initiatief.
 • We spelen flexibel in op nieuwe mogelijkheden.
 • We durven origineel uit de hoek te komen.
 • We denken creatief na over vernieuwing van ons aanbod.

Verbinding

 • We dragen de werking van het BOp als ploeg, betaalde medewerkers en vrijwilligers samen.
 • We werken in een sfeer van respect en waardering.
 • We werken samen, zowel intern als met externe partners.

Openheid

 • We maken ons aanbod toegankelijk voor kwetsbare groepen.
 • We zijn een pluralistische organisatie waar iedereen welkom is.

Zinvolheid

 • Wat we doen, heeft een meerwaarde voor onze klanten.
 • We staan positief naar de doelgroep.