Infopunt

Ouder worden is een proces. Verouderen impliceert geleidelijke en soms abrupte veranderingen in het dagelijks leven en de beleving van mensen. Het Infopunt speelt een centrale rol in het zoeken naar antwoorden bij concrete en soms complexe moeilijkheden.

Je kan bij ons terecht voor:

Ondersteuning

Een luisterend oor, ondersteunende gesprekken en het zoeken naar antwoorden voor wie het moeilijk heeft.

Wegwijzer

Een gerichte verwijzing naar bevoegde instanties en hulporganisaties waar nodig.

Infosessies en artikels

Het Infopunt organiseert infosessies (zie rubriek ‘activiteiten’) en publiceert artikels in het BOp Magazine over thema’s die Brusselse ouderen aanbelangen.

Documenten

Via het Infopunt kan je op eenvoudige aanvraag publicaties verkrijgen over patiëntenrechten, bewindvoering erfrecht en wilsverklaringen.

Wooncomfort en veiligheid

Heeft u nood aan kleine aanpassingen in uw woning of technische herstellingen? U kan contact opnemen met Bricoteam op het nummer 02 274 01 95 of een mail sturen naar bricoteam@evabxl.be.

 

Contact: 02 210 04 61, inge.janssens@bop.brussels


Vlaamse Sociale Bescherming

Samen met het Kenniscentrum WWZ wil het BOp de Vlaamse Sociale Bescherming beter bekendmaken. Het Kenniscentrum WWZ heeft hierover een informatief filmpje gemaakt.