Infopunt

Ouder worden is een proces. Verouderen impliceert geleidelijke en soms abrupte veranderingen in het dagelijks leven en de beleving van mensen. Het Infopunt speelt een centrale rol in het zoeken naar antwoorden bij concrete en soms complexe moeilijkheden die zich stellen. Je kan bij ons terecht voor:

Ondersteuning

Een luisterend oor, ondersteunende gesprekken en het zoeken naar antwoorden voor wie moeilijkheden ondervindt.

Wegwijzer

Een gerichte verwijzing naar bevoegde instanties en hulporganisaties waar nodig.

 

Infosessies en artikels

Het Infopunt organiseert infosessies (zie rubriek ‘activiteiten’) en publiceert artikels over thema’s die Brusselse ouderen aanbelangen.

 

Documenten

Via het Infopunt kan u op eenvoudige aanvraag publicaties verkrijgen over patiëntenrechten, bewindvoering erfrecht en wilsverklaringen.

Contact: 02 210 04 61, inge.janssens@bop.brussels