Schrijfatelier

Zowel in het BOp als in de bibliotheek van Ukkel organiseren wij een schrijfatelier. Dit atelier creëert een veilige en gemoedelijke omgeving waarbinnen we je willen stimuleren om te schrijven. Interesse om vrijblijvend deel te nemen aan een schrijfatelier? Contacteer Bart Braeckevelt, bart.braeckevelt@bop.brussels, tel. 02 210 04 75.

Hieronder lees je een verhaal van een deelnemer van het schrijfatelier in het BOp.  

Richtlijnen om het terrorisme te bestrijden

De houdbaarheidsdatum van mijn identiteidskaart komt gevaarlijk dichtbij. 
Om de vijf jaar een nieuwe pas…. puur verdoken taks, 
mopper ik binnensmonds.

En het oude pasje mag je niet houden!

Die hebben daar alvast een mooie verzameling, daar bij de bevolkingsdienst van de stad Brussel, 
denk ik bij mezelf.

Ben ik fel veranderd de voorbije vijf jaren?
Ik vind alvast van niet.
Nog steeds dezelfde haartrend, dezelfde bril, zelfde gelaat.

Dan toch maar naar de fotograaf om nieuwe pasfoto’s te laten maken.

Maar eerst even naar de kapper, ja n’een mens wil er toch goed uitzien, zelfs op die nieuwe pas, die naar verluidt nu een geldigheidsduur heeft van 10 jaar.

Een brushing, (25 €), met een kleine pony opzij op mijn voorhoofd, want zonder deze kleine pony ben ik mezelf niet.

De fotograaf: 
wil je een pasfoto met of zonder bril?
Ik neem geen risico en zeg : 
maak maar een setje mèt bril, en eentje zonder bril (17 €), dan vermijd ik twee maal te moeten gaan.

Ik kijk mooi in de lens, met mijn bril, probeer een neutrale blik, maar, met toch wel een ietwat kleine glimlach.

Een tweede set foto’s zonder bril… ik zie troebel, probeer opnieuw die onbewogen blik, ogen open, opnieuw met een uiting van welwillendheid, maar met de lippen stijf op mekaar want men mag geen tandjes zien.

Gerustgesteld, met mijn twee sets pasfoto’s begeef ik mij naar de dienst « Bevolking ».

Met een goed gevoel overhandig ik de loketbeambte de convocatie en mijn oude pas, 
nog met een foto met bril en mooie glimlach, samen met mijn nieuwe, vers van de pers, foto mèt bril…

De spanning stijgt…..
Afgekeurd!

Niet goed, beantwoordt niet aan de richtlijnen om het terrorisme te bestrijden.
Niet goed, uw voorhoofd is niet helemaal ontbloot, en u glimlacht op de foto.

Hoopvol tover ik de tweede foto, zonder bril naar boven, maar niets kan baten… de kleine pony en de discrete Mona Lisa glimlach voldoen niet aan de antiterreur maatregelen.

En dan krijg ik de uitleg over de noodzakelijkheid van foto’s ter bestrijding van het terrorisme:

Het aangezicht moet men kunnen zien, mevrouw, uw fysionomie, zonder haar, zonder bril, zonder glimlach.

Behoorlijk pissig ga ik opnieuw naar de fotograaf, en bestel een nieuwe set pasfoto’s, die ik niet moet betalen.

Ik duw met mijn beide handen al mijn haar naar achter, weg mooie brushing, weg kleine pony, voorhoofd helemaal ontbloot.
Nog steeds geërgerd kijk ik, zonder bril, met een wazige blik naar de camera, de lippen stijf op mekaar.
Het resultaat is niet fraai.

En dan dezelfde dag terug naar dezelfde dienst demografie, dezelfde loketbeambte, die goedkeurend toekijkt: 
de scan van mijn lelijke foto is aanvaard: ik mag 25 € betalen en mijn handtekening plaatsen.

Gelukkig voldoen mijn bankkaart en handtekening nog aan de antiterreur veiligheidsnormen.

Deze keer ben ik goed voor 10 jaar…. 
met mijn nieuwe pas met een tronie van een terrorist die een slechte selfie genomen heeft.

Claudine D.
augustus 2017