Belangenbehartiging

Ouderen maken mee de stad. Hun stem telt en moet gehoord worden. Het BOp wil de stem van de Brusselse oudere en hun organisaties versterken en vertolken naar het beleid. Ouderen moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven zonder drempels.

De cluster Belangenbehartiging zorgt binnen de werking van het BOp voor een structurele aanpak van deze opdracht door onder meer aandacht te hebben voor het debat met Brusselse ouderen, hun stem te capteren, overleg en samenwerking met hun organisaties na te streven en te komen tot een permanente dialoog met het beleid, opdat de stem van ouderen wel degelijk door de beleidsmakers gehoord wordt.