Welzijn

De werkgroep Praatcafé Dementie Brussel, waar ook het BOp deel van uitmaakt, organiseert een 5-tal keer per jaar interessante bijeenkomsten rond het thema dementie. Hierop wordt iedereen die geconfronteerd wordt met dementie uitgenodigd. Tijdens deze praatcafés belichten we diverse thema’s belicht en is er ruimte voor uitwisseling. In februari zal een nieuwe editie van het praatcafé plaatsvinden. De exacte datum en het thema zijn nog niet gekend, maar maken we bekend via onze website, onze facebookpagina, via www.dementie.be/broes en flyers die je onder andere, aan ons onthaal kan vinden.