Externe vertegenwoordigingen

Adviesraad Samenleven en Diversiteit van de VGC

Het BOp is vertegenwoordigd in de VGC Adviesraad Samenleven en diversiteit.

 

Adviesraad Welzijn en Gezondheid van de VGC

Het BOp is vertegenwoordigd in de VGC Adviesraad Welzijn en gezondheid.

 

Algemene Vergadering Vlaamse Ouderenraad

Het BOp is als lidorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

 

Algemene Vergadering en Bestuur Home-Info

De medewerker die onze rusthuiswerking coördineert is bestuurder bij de organisatie en neemt deel aan de bestuursvergaderingen.

 

Algemene vergadering Sociaal Vervoer Brussel

De medewerker van Infopunt vertegenwoordigt het BOp op de Algemene Vergadering.

 

Algemene vergadering Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM)

De medewerker die onze Cluster Diversiteit coördineert vertegenwoordigt het BOp op de Algemene

Vergadering.

 

Sportraad van de VGC

Het BOp is vertegenwoordigd in de VGC Sportraad.

 

De Federatie

Het BOp is lid van de Federatie Sociaal-Cultureel Werk en neemt deel aan de overlegmomenten van de Werkgroep Brussel.

 

Stuurgroep Ouderenmis(be)handeling

Het BOp zetelt in de stuurgroep die voorgezeten wordt door het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. De stuurgroep heeft als doel een samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende partners actief in het Nederlandstalige Brusselse werkveld. Dit is een waarborg voor een interdisciplinaire benadering en vergroot het draagvlak voor de opvang van problemen van ouderenmis(be)handeling. In de stuurgroep is er een ruime vertegenwoordiging van actoren zowel binnen als buiten de zorgverlening.

 

Werkgroep Samen over Dementie BXL

Het BOp is actief lid van de Werkgroep Samen tegen Dementie BXL. In deze werkgroep wordt vorm gegeven aan het concept en het programma van de bijeenkomsten en infomomenten.

 

Stakeholdersvergadering Butterfly

Deze longitudinale studie heeft als doel de risicofactoren van kwetsbaarheid op hoge leeftijd vroegtijdig op te sporen en is een samenwerking tussen de VUB, UGent en UZ Brussel. Gezien het BOp Brusselse ouderen ertoe wil aanzetten om maximaal deel te nemen aan culturele, sportieve, educatieve en welzijnsgerichte activiteiten, is het werken aan en streven naar een maximale weerbaarheid cruciaal voor de doelgroep. Wij onderkennen in dit kader dan ook het belang van studies als Butterfly en ondersteunen deze door als stakeholder op te treden.