Huiskoor BOcantus

Zingen heeft ontelbare voordelen voor je welbevinden en je gezondheid. Samen zingen zorgt voor verbinding en versterkt alle positieve effecten die je van zingen ondervindt.

Ons huiskoor BOcantus werd opgericht in de lente van 2014 en repeteert wekelijks.
De naam van het koor verwijst naar het BOp door de eerste twee letters te hernemen. Met wat dichterlijke vrijheid krijgen we dan :
“BO-cantus” wat je zou kunnen interpreteren als: “Mooi (BO fonetisch voor beau) – zingen met het BOp”.

BOcantus is geen traditioneel koor.  We zingen in verschillende talen en combineren liedjes uit de oude doos met actuele, moderne nummers. BOcantus treedt meerdere malen per jaar op in het BOp, op verplaatsing voor verenigingen, in lokale dienstencentra en in woonzorgcentra.
De vorm en de inhoud van de optredens wordt steeds in samenspraak tussen de koorleden uitgewerkt. We werken steeds met de vaste formule van ‘Café Chantant’ ofte ‘meezingconcerten’ waarbij het publiek actief met ons samen zingt en het optreden een actieve, gezellige en deugddoende belevenis wordt.

Meer info bij Inge Janssens, 02 210 04 61 of inge.janssens@bop.brussels.