LETSen

'LETS' staat voor 'Local Exchange and Trading System', een eigentijdse vorm van ruilhandel. 

Eigenlijk doen leden van een LETS-groep de gewoonste dingen van de wereld: ze helpen elkaar, ze ruilen diensten, kennis en spulletjes, terwijl daar nog geen halve euro moet voor betaald worden. Vergelijk het met de 'burenhulp' van vroeger, maar dan in een vernieuwd en georganiseerd jasje. Geleverde hulp of goederen worden omgezet in eenheden, die in Brussel 'ketjes' worden genoemd en die opgespaard kunnen worden om van een aangeboden dienst gebruik te maken.

Letsen biedt voor vele mensen een oplossing voor allerhande en alledaagse problemen. Het is tevens een uitstekend middel om je talenten te delen en tegelijk je sociaal netwerk te vergroten. Het BOp neemt het 'meterschap' op bij LETS Brussel voor ouderen die tot de LETS-kring toetreden.

Meer informatie? Inge Janssens, tel. 02 210 04 61, inge.janssens@bop.brussels