Digitrein

Digitrein – mis hem niet!

De digitale wereld staat niet stil. Meer zelfs: we zitten op een digitale sneltrein. Helaas beschikt niet iedereen over de nodige capaciteiten en kennis om te volgen. Hierdoor ontstaat een almaar bredere digitale kloof, die vooral kwetsbare groepen - zoals ouderen - treft. Zo lopen ze een groter risico op digitale uitsluiting. Bovendien ervaren velen de versnelde digitalisering en de voorkeur van verschillende diensten op het inzetten van digitale middelen als digidwang. Hierdoor is de vraag naar digitale ondersteuning groot.

Het aanleren van digitale (basis)vaardigheden en het bieden van ondersteuning waar nodig, is cruciaal om kwetsbare doelgroepen - zoals ouderen - actief te laten deelnemen aan onze samenleving. In Brussel zijn diverse initiatieven opgezet om de digitale kloof te dichten. Na overleg met verschillende organisaties uit het Brusselse werkveld blijkt dat er een grote vraag is naar digitale ondersteuning en tegelijk een tekort aan professionals (digitaal experten) en vrijwilligers die deze ondersteuning in Brussel kunnen bieden. Het is daarom noodzakelijk om mensen te vormen, zodat de continuïteit van deze digitale ondersteuning verzekerd wordt. Kortom, Brussel heeft nood aan één groot project om de digitale vaardigheden van Brusselse ouderen op een structurele manier te versterken.

Om dit doel te bereiken, is het concept van de Digitrein ontwikkeld. Dit project vergelijkt de digitale kennis en ondersteuning met een (snel)trein die mensen niet mogen missen. Het project streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in de Digitrein te krijgen en hen verder te versterken. Daarnaast blijft het BOp, net als een aantal organisaties, pleiten voor alternatieve (fysieke) manieren voor de digitale aanpak van vele organisaties en diensten.

De Digitrein is een samenwerking tussen verschillende organisaties die ouderen willen helpen om actief deel te nemen aan de verder digitaliserende maatschappij. De kerngroep van de Digitrein bestaat uit digitaal expert Sara Van Zandycke van Digibeta, Marie en Sally van Samen Toujours (gespecialiseerd in het opzetten van onder andere train-the-trainers programma’s in het sociaal culturele werkveld), en Lynn Decabooter van het BOp, gerontoloog en coördinator van het project.  De andere partners zijn de VGC, Mediawijs, CIBG, Kenniscentrum WWZ, Muntpunt en de ouderenorganisaties Vief, Cultuurvuur (FedOS), Okra en S-Plus. Het Digitrein-project is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid.

De Digitrein spoort door Brussel met digitale ondersteuning voor Brusselse ouderen én een vorming voor iedereen die anderen digitaal op weg wil helpen (de digihelpers). Het doel van het Digitrein-project is om Brusselse ouderen digitaal vaardiger en onafhankelijker te maken. Zo biedt de Digitrein individuele ondersteuning (Digidokter), ondersteuning in groep (Digicafé) en thematische leer- en oefensessies (Digiworkshops) gedurende een periode van drie maanden. Bijkomend wil het project de continuïteit van de digitale ondersteuning verzekeren door digihelpers te vormen. Het vormingstraject noemen we DigiTrainer.

Om zoveel mogelijk ouderen te helpen, houdt de Digitrein halt in vertrouwde ontmoetingsplekken zoals lokale dienstencentra, gemeenschapscentra en bibliotheken. Deze vertrouwdheid verlaagt de drempel om deel te nemen en om hulp te vragen.

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid startte de Digitrein in september 2022 in deze drie gemeenten: Sint-Agatha Berchem (GC De Kroon - LDC Ellips), Neder-over-Heembeek (ADO Icarus) en centrum Brussel (BOp). In januari 2023 trok de Digitrein verder door Brussel en hield hij halt in drie nieuwe gemeentes: Schaarbeek (GC De Kriekelaar – LDC Aksent), Jette (GC Essegem – LDC Warlandis) en Anderlecht (GC De Rinck). In de lente komen we langs Ukkel (LDC Lotus), Evere (LDC Aksent – GC Everna) en centrum Brussel (Muntpunt), om in het najaar te eindigen met de laatste drie haltes: Molenbeek, Etterbeek en Ganshoren.

Het uiteindelijke doel is om met de Digitrein lokale digitale ondersteuning te bieden over heel Brussel. Dit is natuurlijk heel ambitieus en daarom zetten we met het Digitrein-project de eerste stappen naar het opzetten en/of verder uitwerken van lokale digitale ondersteuning samen met digihelpers en de verschillende centra. De Digitrein ondersteunt de digihelpers en de centra bij het evalueren en toepassen van de meest werkbare aanpak.