Digitrein

De Digitrein 2024-2025: Stap Maar Op!

De digitale wereld staat niet stil. Meer zelfs: we zitten op een digitale sneltrein. Helaas beschikt niet iedereen over de nodige capaciteiten en kennis om te volgen. Hierdoor ontstaat een almaar bredere digitale kloof, die vooral kwetsbare groepen - zoals ouderen - treft. Zo lopen ze een groter risico op digitale uitsluiting. Bovendien ervaren velen de versnelde digitalisering en de voorkeur van verschillende diensten op het inzetten van digitale middelen als digidwang. Hierdoor is de vraag naar digitale ondersteuning groot.

Na het succes van de eerste editie, introduceren we met trots de tweede editie van De Digitrein. Het Brussels Ouderenplatform doet dit in partnerschap met Digibeta, Samen Toujours, Intec, Tracée en Muntpunt.

Het aanleren van digitale (basis)vaardigheden en het bieden van ondersteuning waar nodig, is cruciaal om kwetsbare doelgroepen - zoals ouderen - actief te laten deelnemen aan onze samenleving. In Brussel zijn diverse initiatieven opgezet om de digitale kloof te dichten. Na overleg met verschillende organisaties uit het Brusselse werkveld blijkt dat er een grote vraag is naar digitale ondersteuning en tegelijk een tekort aan professionals (digitaal experten) en vrijwilligers die deze ondersteuning in Brussel kunnen bieden. Het is daarom noodzakelijk om mensen te vormen, zodat de continuïteit van deze digitale ondersteuning verzekerd wordt. Kortom, Brussel heeft nood aan één groot project om de digitale vaardigheden van Brusselse ouderen op een structurele manier te versterken.

Om dit doel te bereiken, is het concept van de Digitrein ontwikkeld. Het project is ontworpen om senioren te ondersteunen bij het navigeren door de digitale wereld, zodat ze vol vertrouwen gebruik kunnen maken van technologie in hun dagelijks leven. Daarnaast blijft het Brussels Ouderenplatform, net als een aantal organisaties, pleiten voor alternatieve (fysieke) manieren voor de digitale aanpak van vele organisaties en diensten.

Zeer binnenkort start de Digitrein opnieuw met zijn missie om buurtbewoners (60+) digitaal te versterken. We werken opnieuw samen met vertrouwde ontmoetingsplekken zoals Brusselse gemeenschapscentra, gemeentes, lokaal dienstencentra en bibliotheken. Deze vertrouwdheid verlaagt de drempel om deel te nemen en om hulp te vragen. Wil jij met je ontmoetingsplek een station zijn waar de Digitrein halt houdt? Of ben je iemand die graag mensen helpt, en wil je je steentje bijdragen als vrijwilliger? Contacteer Lise De Meulemeester op lise.demeulemeester@bop.brussels of info@digitrein.be. Hou ook onze website www.digitrein.be in het oog voor informatie in “realtime”.

Dankzij de steun van onze partners en de Vlaamse overheid, en met de nieuwe samenwerking in 2024-2025, blijft de Digitrein zich inzetten om lokale digitale ondersteuning te bieden over heel Brussel. Dus…

Stap maar op en ontdek een nieuwe wereld vol digitale kansen met De Digitrein!