Infosessie 21/06/2022: De Zorgvolmacht

welzijn

DEZE INFOSESSIE (OORSPRONKELIJK GEPLAND OP 24/01) WERD VERPLAATST NAAR 21 JUNI.
Wie reeds ingeschreven was, wordt verwittigd. 

Contracten afsluiten, betalingen regelen, een aangetekende brief afhalen … allemaal alledaagse dingen voor de meeste mensen.

Er kan echter een dag komen dat deze zaken omwille van verschillende redenen en omstandigheden niet meer vanzelfsprekend zijn of zelfs onmogelijk worden. Het kan ons allemaal op elk moment overkomen: een ongeval, ziekte, dementie. Zulke levensgebeurtenissen zijn vaak niet te voorspellen en kunnen voor problemen zorgen. Want wanneer er zich iets voordoet waardoor we in bepaalde gevallen niet meer bekwaam zijn om zelf beslissingen te nemen en bepaalde handelingen te stellen, hoe moet dat dan verder? Als we het zelf niet meer kunnen, wie kan of mag het dan wel? Je kan voorkomen dat jouw zaken, zeker in geval van wilsonbekwaamheid, worden beheerd door een derde die je zelf niet gekozen hebt, door op voorhand stappen te ondernemen.

Dit kan je doen op een eenvoudige manier, namelijk door het opstellen van een zorgvolmacht. Dat is een document dat je opstelt waarin je zelf beslist en aangeeft wie welke handelingen in jouw plaats kan stellen en vanaf wanneer. Je bepaalt dus alles volgens jouw wensen voor in het geval je door de ene of de andere reden op een bepaald moment niet meer ‘wilsbekwaam’ bent of je bijvoorbeeld omwille van fysieke beperkingen tijdelijk of permanent de zaken niet zelf kan opnemen.

In deze infosessie krijgen we heldere en nuttige informatie over de zorgvolmacht van Notaris De Ruyver. Meer over de zorgvolmacht kon je lezen in vorig magazine.

Om 14 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving.

Eerstvolgende Data

zaal 1ste verdieping BOp
gratis