20.09.22

Versterk de zorg! Respecteer de mensenrechten van ouderen!

We vergeten de slachtoffers van corona in de woonzorg niet.

Versterk de zorg! Respecteer de mensenrechten van ouderen!

We nodigen jou graag uit om deel te nemen aan een symbolische actie op vrijdag 30 september om 11 uur op het Brusselse Martelaarsplein.

We staan stil bij de vele dodelijke slachtoffers van de coronacrisis in de ouderenzorg. We groeten de inzet en het engagement van het personeel in die loodzware situatie. We herinneren aan de nodige bijsturingen en investeringen in de sector. En we dringen aan op het nodige beleid om ouderen in alle levensdomeinen tot hun recht te laten komen.

De hardste maanden van de coronacrisis liggen alweer een tijdje achter ons. Maar we vergeten niet dat ongeveer de helft van de slachtoffers viel bij ouderen in de woonzorgcentra. Meer dan 13.000 voortijdige overlijdens op enkele maanden tijd. En dat in een sector die amper vijf procent van de ouderen opvangt.

Velen stierven in eenzaamheid, zonder enige ondersteuning die naam waardig, zonder afscheid van familie of vrienden, onbereikbaar voor hun naasten. In vele families zijn de wonden niet geheeld. Hiervoor past de nodige aandacht. Niet het grote vergeten.

De confrontatie met het massale en intense leed, het gebrek aan voorbereiding, toerusting en omkadering, bracht een enorme verzwaring van de opdracht voor het personeel, ook psychologisch en emotioneel. De wonden zijn nog lang niet geheeld.

De pandemie wees met dodelijke precisie op gekende pijnpunten in de woonzorg: onderfinanciering, gebrekkig toezicht en vooral te weinig personeel. Ontelbare keren herhaald voor de coronacommissie van het Vlaams parlement. Wat is er gebeurd met de aanbevelingen? Vandaag weten we alvast dat het toezicht nog altijd te kort schiet.

De crisis wees nog ook op het gebrek aan respect voor (mensen)rechten van ouderen. En niet alleen in de zorg. Ook op de arbeidsmarkt, in het woonbeleid of op vlak van mobiliteit komen ouderen niet tot hun recht. Leeftijdsvriendelijkheid is ver te zoeken. En vrouwen, kortgeschoolden en mensen met een migratieachtergrond worden veelal extra gediscrimineerd.

We organiseren de actie met een aantal organisaties van de coalitie ouderenrechten: ABVV-senioren, het liberale Vief, GroenPlus, de Grijze Geuzen, S-Plus en pluralistische organisaties als Home-info, het Brussels Ouderenplatform, Cultuurvuur en Kom op tegen Kanker.

Sprekers zijn expert ouderenzorg Robert Geeraert, de Brusselse huisarts en onderzoeker dr. Hakki Demirkapu, Olivier Remy (ACV Puls), Caroline Copers (Vlaams ABVV) en geriater prof. dr. Jean-Pierre Baeyens, namens de coalitie ouderenrechten.

Doe je mee? Geef een seintje.

Stuur dit bericht naar vrienden en kennissen.

Op facebook?  Zet het facebookevenement https://www.facebook.com/events/1487501368377246?ref=newsfeed op je eigen tijdlijn en deel verder.