20.10.23

De MIVB peilt naar de mening van haar reizigers

De tevredenheidsbarometer biedt de reizigers de kans om hun mening te geven over de diensten van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij. Voor de MIVB is het een gelegenheid om te luisteren naar de prioriteiten van haar gebruikers, en om na te gaan wat haar sterke punten zijn en welke elementen nog extra aandacht vergen. Een noodzakelijke informatiebron dus om de mobiliteit te kunnen blijven verbeteren. Daarom nodigt de MIVB al haar gebruikers uit hun stem te laten horen door de barometer 2023 in te vullen.

De regelmatige en occasionele gebruikers van de MIVB kunnen hun mening delen over de diensten van de Brusselse vervoersmaatschappij door deel te nemen aan de tevredenheidsbarometer 2023. Deze enquête wordt elk jaar uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau op vraag van het Brussels Gewest.

De stem van de reizigers in 2023

Dankzij deze enquête leert de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij hoe haar gebruikers over haar denken, hoe ze zich voelen en hoe ze het openbaarvervoersnet dagelijks ervaren. De barometer meet ook de impact van de verbeteringen in de loop van het voorbije jaar en de verbeterpunten die de meeste aandacht verdienen.

Deelnemen aan de tevredenheidsbarometer 2023 kan tot eind december via de website van de MIVB. De reizigers kunnen hun mening geven over een hele reeks diensten: stiptheid, netheid, contact met het personeel, toegankelijkheid, betaalwijzen, enzovoort. Er is ook een link naar de enquête beschikbaar die rekening houdt met de regels voor digitale toegankelijkheid, zodat alle MIVB-klanten aan deze enquête kunnen deelnemen. ​ ​ ​ ​

Vorig jaar gaven 15.434 personen hun mening door aan deze tevredenheidsbarometer deel te nemen.

Grote tevredenheid in 2022

De tevredenheidsbarometer van 2022 toonde aan dat de reizigers erg tevreden waren over de diensten van de MIVB: ze gaven haar een totaalscore van 7,3/10. De frequentie, het comfort, de aansluitingen, de stiptheid en de trajectduur vinden de reizigers het belangrijkst. Een aantal criteria kregen een speciale vermelding: de beschikbare betalingsmogelijkheden, de rijstijl in de metro, de aangeboden diensten en de klantgerichte instelling in de BOOTIKs en KIOSKen, en de weergave van de wachttijd in de metro.

De metro bleef het favoriete vervoermiddel voor de reizigers, op de voet gevolgd door de tram. Bij de bus viel dan weer de grootste vooruitgang te noteren. ​